Contact + Algemene voorwaarden

Call us: + 800 922 1150

Copyright @ All Rights Reserved


CONTACTNeem gerust contact op, wij sturen U een vrijblijvende en gepersonaliseerde prijsofferte op maat naar U wensen.


Survani company...U feestjesbouwer!!!

Reserveer nu alvast U feestdatum!!!


Survani Company

Zaakvoerder: Wouter Survani

Hemelveldstraat 63 B bus 3

3570 Alken (Belgium)


Btw: BE 0648.626.528

Gsm: ++32489/18.49.12 (Wouter Survani)

           ++32485/75.04.56 (An Lambrix)

Mail: woutersurinx@gmail.com

WOUTER SURVANI IS AL TE BOEKEN VOOR 30 MIN.

(MET OF ZONDER EIGEN INSTALLATIE!!!)                                                     ALGEMENE VOORWAARDEN SURVANI COMPANY


                                                                            DEFINITIE OVERMACHT

                                                            "Een tekortkoming kan de schuldenaar niet

                                                             worden toegerekend, indien zij niet te wijten

                                                             is aan zijn schuld, noch krachtens wet,

                                                             rechtshandeling of in het verkeer geldende

                                                             opvattingen voor zijn rekening komt"


DE ARTIEST

-Verbind zich ertoe naar vol vermogen te presteren en alles in het werk zal stellen om de

goede gang van zaken te kunnen vrijwaren, met doel de mensen te entertainen.

-Zal op voorhand afgesproken datum(s) en tijdstippen aanwezig zijn zoals afgesproken in

het contract/factuur/offerte.

-Op zeer geruime tijd verwittigen indien hij niet of later zal aanwezig zijn op optredens

in gevallen van overmacht zoals hierboven vermeld.

-Behoud zich het recht van voorbehouden (niet ondertekende/niet aanbetaalde) optredens

verruilen voor andere optredens indien de klant na herhaaldelijk aandringen zijn gegevens niet

 door geeft/ondertekend/aanbetaald.

-Contracten /facturen/offertes zal opmaken in eer en geweten.

-Hij alle optredens zal uitvoeren naar best vermogen en alsof ze voor hemzelf zijn.

-In eer en geweten zal handelen ivm afspraken gemaakt met de klant.

-Zal in geval van "OVERMACHT" (enkel) zoals hier boven vernoemd,

niet aansprakkelijk kunnen worden gesteld voor schadevergoedingen.

-Alleen in geval van "OVERMACHT" (enkel) zoals hier boven vernoemd er sprake kan

zijn van rechtsgeldige anulering/verbreking van het overeen gekomen contract/offerte/factuur.

-Gratis optredens/promo optredens/benefiet optredens ten alle tijden kunnen worden geanuleerd

voor betalende optredens.

-Zal respect hebben voor de ter bescikking gestelde materialen en infrastructuur van de organisator.

LET WEL: enkel gevallen van overmacht zoals hierboven beschreven kunnen worden aanvaard

als zijnde rechtsgeldige verbreking van het contract.


DE ORGANISATOR

-Zal alle juiste informatie ivm het optreden verschaffen aan de artiest (adres,contactpersoon,

btw nummer, beginuren,enz...)

-Zal bereid zijn offerte/factuur/contract geruime tijd voor aanvang van het desbetreffende optreden

te ondertekenen.

-Zal bereid zijn geruime tijd op voorhand een aanbetaling te volbrengen van 10% op het totale bedrag

van het factuur, zo zal het optreden ook officieel vastliggen.

-Op de hoogte is dat de aanbetalling van 10% dient te gebeuren VOOR 7 dagen na de ondertekenig

van factuur/offerte/contract.

-Zal in eer en geweten handelen ivm gemaakte afspraken, algemene voorwaarden en eventueel

mondelinge overeenkomsten.

-Zal op de afgesproken momenten ook zelf aanwezig zijn op de optredens.

-Zal in eer en geweten handelen ivm betalingen, aanbetalingen, ondertekening.

-Zal in geval van "OVERMACHT" (enkel) zoals hierboven vermeld ruimschoots op tijd laten weten dat

het optreden niet doorgaat.

-Indien de organisator buiten de gevallen van overmacht hierboven vermeld een optreden anuleert

zal er een schadevergoeding van 40% van het volledige bedrag verekend worden aan de organisator.

-Zal zorgen voor een droge warme kleedkamer voor de artiest.

-Zal zorgen voor degelijke infrastructuur ivm de veligheid van de artiest en diens installatie

en zal de ter bescikking gestelde installatie voldoende beheren zodat de artiest goed ten gehore kan

worden gebracht.

-Indien het optreden buiten door gaat zal de organisator zorgen voor voldoende beschutting voor de

artiest en zijn crew en installatie (regen,zon,...)

-Bij langere optredens gezorgd word voor eten en drank.

-Zal zich zelf in orde stellen met auteursrechtelijke verplichtingen (sabam,buma stemra,...)

en eventueel zelf opdraaien voor de gevolgen indien men dit niet heeft gedaan.

-De toegang ruimschoots op tijd te verschaffen, zeker indien er installatie moet worden gebruikt.

-Respect te hebben voor de ter beschikking gestelde materialen door de artiest.

LET WEL: enkel gevallen van overmacht zoals hierboven beschreven kunnen worden aanvaard

als zijnde reden tot rechtsgeldige verbreking van het contract.